top of page

תערוכה שכולה התפעלות מיכולת האדם

להפוך את חייו לדרמטיים ביותר גם אם הכל בסדר

294A9763.jpg

CHIAROSCURO

כהה - בהיר

אוסף יצירות ששומרות על מראה קלאסי ובחלקם מתכתבות עם עבודות ומוטיבים ידועים ומוכרים לצופה (לדוגמא "פייטה" של מיכלאנג'לו).

כל אחת מהעבודות מתארת בחירה בדרמה.

כך לדוגמא האישה ששותה את הדם בוחרת להתאזן מכוחות עצמה ובדרך זו גורמת ליצירת מעגל סגור, "גלקסיה" מבודדת וגוססת מחוסר משאבים.

האוסף מתאים לחלל שחור, שקט, עוטף - שמזמין את הצופה להתבונן ביצירות בנחת.

בעצם, אני מזמינה את הצופה להכנסת לקופסא בה אנחנו ממשיכים לשמור על התפיסות שלנו למרות התקדמות.

להיכנס ולפגוש את עצמינו לשיחה פנימית.

 

תודה מיוחדת לעדינה קמיין על המלצה לשם התערוכה.

מסמך המלא של התערוכה יישלח על פי הדרישה.

bottom of page